o nas

Stowarzyszenie Nastawnia powstało na początku 2010 w wyniku połączenia inicjatyw kilkunastu osób, które dotychczas indywidualnie realizowały własne pomysły. Jesteśmy przekonani, że dzięki połączeniu sił będziemy mogli zdziałać jeszcze więcej. Zakładając Stowarzyszenie, przyświecał nam jeden cel – wspieranie kultury. Wierzymy, że rozwój kultury przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a tym samym do integracji społecznej.

Chcemy, aby nasze działanie miało wszechstronny wpływ na wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i społecznego. Wiedza, którą zdobyliśmy dotychczas pozwoli nam wesprzeć, pomóc i wypromować wiele realizacji artystycznych, niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki.

Za jeden z głównych celów szczegółowych stawiamy sobie wspieranie obywatelskiej aktywności społeczeństwa, w szczególności: kobiet, dzieci, młodzieży, studentów, osób niepełnosprawnych, osób o orientacji homoseksualnej, biseksualnej i transseksualnej, bezrobotnych, bezdomnych, imigrantów. Niewyobrażalna jest dla nas kultura nietolerancyjna, dlatego podjęte przez nas działania będą propagować postawę tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości, orientacji seksualnych, a co za tym idzie będzie zwalczać postawy rasistowskie i szowinistyczne.

Wspieranie aktywności społecznej i szerzenie kultury tolerancji pozwoli nam podjąć działania na rzecz upowszechniania oraz ochrony praw grup wykluczonych przez społeczeństwo, mniejszości seksualnych i religijnych. Będziemy mogli podjąć kroki, które dadzą wszystkim swobodny dostęp do informacji i edukacji, w tym także edukacji międzynarodowej, a to wyrówna szanse dzieci i młodzieży na początku ich drogi zawodowo-edukacyjnej.

Nasz statut zakłada również wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, ponieważ wiemy jak trudno znaleźć ludzi, którzy chcą pracować dla innych. Chcemy działać na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, bo więcej jest pracy niż ludzi, którzy mogą i chcą pracować. Jedną z wynikowych naszych działań będzie wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości – chcemy sami tworzyć miejsca pracy.

Zdziałamy o wiele więcej – z naszymi celami szczegółowymi można zapoznać się w statucie, do pobrania w zakładce Statut.

Zarząd Stowarzyszenia:
Adrian Kuciński – Prezes Zarządu
Justyna Mingielewicz – Wiceprezeska Zarządu
Ewa Wrzesińska-Skrypko – Skarbniczka Zarządu

0 comments on “o nasAdd yours →

Dodaj komentarz