mpra 2011

Strona projektu
www.m-pra.org
Profil MPR-y na facebooku
www.facebook.com/pages/MPRA.

Sprawozdania dostępne w zakładce Stowarzyszenie > sprawozdania

W 2011 roku zrealizowano pilotażową wersję Programu. W listopadzie i w grudniu gościliśmy artystów takich jak Hannah Champion (Szkocja), Sinéad Bhreathnach-Cashell (Irlandia Północna), Erika Miklóšová (Słowacja), Björn Drenkwitz (Niemcy). Relację z odbytych wydarzeń można zobaczyć na stronie internetowej MPRA: www.m-pra.org oraz w katalogu rezydencji 2011.

Grudniowa edycja programu uzyskała pomoc materialną z tytułu małych grantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Program ma na celu stworzenie warunków dla dialogu, wymiany doświadczeń i umiejętności tak ponad granicami geograficznymi czy etnicznymi, jak i ponad granicami różnorodnych dyscyplin sztuki, kultury i nauki. Wierzymy, że program ten umożliwiając ponadgraniczną współpracę artystów z innymi artystami, pracownikami kultury i naukowcami z wielu krajów świata przyczyni się do obalenia wielu mitów, szerzenia zrozumienia i w długiej perspektywie powstania wielu innowacyjnych projektów tak na polu sztuki, jak i nauki.

Miedzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych (MPRA) wywodzi swe korzenie z dzialalnosci Parallax Venice – międzynarodowej organizacji zrzeszajacej artystow, kuratorów, menedżerów i edukatorów kultury z calego świata utworzonej w trakcie 53 Biennale Sztuki w Wenecji. Wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Parallax Venice zaowocowała wyjątkowym programem artystyczym i edukacyjnym. Miedzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych MPRA ułatwia tego typu wymianę doświadczeń poprzez stworzenie sieci rezydencji twórczych w różnych krajach świata.

Celem programu jest zintensyfikowanie współpracy między artystami, kuratorami, edukatorami i manadżerami kultury oraz innymi profesjonalistami ze świata sztuki i nauki na poziomie międzynarodowym.

Miedzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych (MPRA) współpracuje z lokalnymi organizacjami artystycznymi i edukacyjnymi stwarzając warunki dla kreatywnej współpracy, wymiany poglądów i dzielenia się umiejętnościami tak w formie zorganizowanych wykładów, seminariów, warsztatów, jak i mniej formalnych działań – umożliwiając rezydentom nawiązanie kontaktów z lokalnymi przedstawicielami świata sztuki i nauki oraz bezpośrednie doświadczenie kulturowe jakie dac może tylko pobyt w danym miejscu.

Miedzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych (MPRA) upowszechnia i pogłębia edukację artystyczną poprzez tworzenie lokalnym odbiorcom możliwości doświadczania, cieszenia sie i współpracy z artystami i edukatorami z wielu krajów świata, wspieranie współpracy jednostek tworczych z przedstawicielami nauki oraz biznesu.

Partnerzy/Przyjaciele
Adam Mickiewicz University, History of Art Dept
School of Form
Wielkopolska Centre of Design
Pro Design
Galeria and Studio ON
Nastawnia Association
Babiląd
Milton Keynes Gallery
Parallax Venice