mpra 2012

Strona projektu
www.m-pra.org
Profil MPR-y na facebooku
www.facebook.com/pages/MPRA.

www.facebook.com/pages/MPRA.

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych ma na celu zintensyfikowanie dialogu, wymiany doświadczeń, umiejętności i idei pomiędzy artystami oraz pracownikami sektora kultury z Polski i z zagranicy. MPRA jest okazją do powstania nowych projektów zainspirowanych m.in. pobytem w Poznaniu.

Zaproszeni do Poznania goście, podczas trzymiesięcznych rezydencji pracują nad własnymi projektami, a do uczestnictwa w nich zapraszani są twórcy lokalnego środowiska artystycznego, studenci i mieszkańcy miasta. Ramowy program rezydencji obejmuje między innymi panele dyskusyjne, warsztaty artystyczno-edukacyjne dla różnych grup społecznych, spotkania z publicznością, wystawy, performance i instalacje.

W listopadzie i grudniu 2011 roku w ramach pilotażowej edycji Programu gościliśmy czworo artystów. Byli to Hannah Chamion (Szkocja), Sieand B. Cashell (Irlandia Północna), Erika Miklóšová (Słowacja), Björn Drenkwitz (Niemcy).

Właściwy program rezydecji MPRA rozpoczął się w kwietniu 2012 roku, a wiosenną edycję programu zainaugurowali Milan Loviška (Słowacja) i Angelo Romano (Szwajcaria). Podczas letniej rezydencji do Poznania przyjechali Patrik Kovačovský (Słowacja) i Veronika Tzekova (Bułgaria).

W ramach jesiennego Międzynarodowego Programu Rezydencji Artystycznych zaprosiliśmy do Poznania:
Liliana Basarab (Rumunia), zajmuje się rzeźbą, sztuką multimedialną i wideo. Specjalizuje się również w sztuce performance i instalacji. Autorka wielu wystaw m.in. we Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Podczas rezydencji w Poznaniu artystka pracuje nad projektem zatytułowanym Cartography of sentimental meanings (Kartografia sentymentalnych znaczeń), który zostanie zrealizowany w oparciu o badania geografii emocjonalnej miasta i jego mieszkańców.

Lenka Vítková (Czechy) mieszka i tworzy w Pradze. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem, kuratorstwem oraz współpracą z pismami poświęconymi sztuce. Zrealizowała szereg indywidualnych i zbiorowych wystaw m.in. w Opawie, Ołomuńcu, Pradze, Brnie, Moskwie, Grenoble, Volynie, Nachod, Bukareszcie, Kutnej Horze, Zielonej Górze, Horažďvicach.

Das Ist Doch Keine Art! to pochodzący z Berlina duet tworzony przez Magdalenę Frankiewicz i Yael Sherill. Artystki zaprezentują w Poznaniu performance pt. „Spatial Compositions”. Projekt składa się z warsztatów otwartych zarówno dla amatorów jak i profesjonalnych performerów, oraz z występu w budynku Dworca Głównego PKP. Performance miał premierę w Berlinie podczas festiwalu Zwieschenraum.

Tegoroczny projekt jest współfinansowany przez: Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
Urząd Miasta Poznania, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Ministerstwo Kultury Słowacji.

Zapraszamy na stronę projektu: m-pra.org/pl oraz na fanpage na Facebooku: www.facebook.com/rezydencjeMPRA, gdzie można śledzić szczegóły związane z programem MPRA.

Właściwy program rezydecji MPRA rozpoczął się w kwietniu 2012 roku, a wiosenną edycję programu zainaugurowali Milan Loviška i Angelo Romano.
Angelo Romano (Szwajcaria) – kurator pracujący w Szwajcarii i Chinach. W swojej pracy poszukuje nowych modeli prezentowania sztuki oraz możliwości poszerzania przestrzeni wystawienniczej nieprzekraczających jednak jej instytucjonalnych ram. Romano pyta o status sztuki współczesnej, jej miejsce w społeczeństwie oraz możliwość odpowiadania i reagowania na problemy społeczne.
W ramach pobytu rezydencyjnego Angelo Romano odbyły się spotkania oraz wykłady z Alainem Kantarjianem (libańskim fotografem), warsztaty dla lokalnych twórców oraz studentów, prowadzone przez duet performerski Laury Kalauz i Martina Schicka. Artyści zaprezentowali w CK Zamek performance pt. „CMMN SNS PRJCT”, który został entuzjastycznie przyjęty przez publicznosć. W czerwcu br. odbędzie się wystawa podsumowująca pracę rezydencyjną Romano.
Milan Loviška (Słowacja) na codzień pracuje w Wiedniu. Zajmuje się różnymi środkami ekspresji artystycznej związanymi z ruchem i ciałem – teatrem tańca, performance, a także sztuką związaną z działalnością multimedialną.
Rezydent uczestniczy m.in. w panelach dyskusyjnych, prowadzi warsztaty artystyczno-edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych. Finalnym wydarzeniem rezydencji Milana Loviški będzie lipcowa premiera pt. „Esctopia”, stworzona przy współpracy z Otto Krause (scenografia i kostiumy), Kacprem Lipińskim (wizualizacje) i Jakubem Królikowskim (muzyka i dźwięk). Wydarzenie to odbędzie się w ramach imprez towarzyszących Festiwalu Teatralnego Malta.

Tegoroczny projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Kultury Słowacji, Ambasadę Szwajcarii w Warszawie oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.