facebook_poznan

Stygmatyzują, krzywdzą, emancypują, uczą?

Zapraszamy na konferencję na temat przemocy we współczesnych praktykach medialnych, która odbędzie się w Poznaniu 19 marca o godzinie 12:00 w Centrum Kultury ZAMEK, Sala pod Zegarem.  W programie przedstawienie wyników badań tekstów kultury i komentarze eksperckie „Przemoc a media”: Jakub Kuś, dr Marcela Kościańczuk, dr Samuel Nowak i dr Magdalena Kamińska. Podsumujemy także dotychczasowe interaktywne spotkania na temat przemocy seksualnej dla mężczyzn i policjantów/policjantek.
Wstęp wolny!

Program konferencji

prowadzenie – dr Agata Skórzyńska, dr Karolina Sikorska

12.00-12.30
Prezentacja raportu końcowego z badań nad medialnym i kulturowym przekazem nt. przemocy
seksualnej prowadzonych przez Stowarzyszenie Nastawnia i Fundację Punkt Widzenia – wystąpienie
zespołu badawczego.
12.30-13.00
Dyskusja wokół raportu

Przemoc a media – komentarze eksperckie

13.15-13.35
Jakub Kuś, Uniwersytet SWPS Warszawa

Moralność czasów cyfrowej rewolucji. Wpływ specyfiki komunikacji internetowej na pojmowanie zasad etycznych, moralnych i społecznych.

Wystąpienie odnosi się do kwestii formowania się medialnych przekazów przemocy wobec kobiet i – co szczególnie istotne – reakcji internautów na takie informacje. Problem ten omówiony zostanie z psychologicznej perspektywy z wykorzystaniem szeregu aktualnych badań o moralności w Internecie.

13.35-13.55
dr Marcela Kościańczuk, UAM Poznań

Paradoksy związane z nadużyciami narracji religijnych we wsparciu dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Analiza źródeł medialnych.

Prezentacja dotyczyć będzie tego, w jaki sposób używa się i nadużywa się narracji światopoglądowych, w tym religijnych, dla sankcjonowania przemocy wobec kobiet. Głównym materiałem empirycznym, wykorzystanym w tej analizie, będą narracje użytkowników Internetu, a podstawą prezentacji będą szkolenia z przeciwdziałania przemocy, prowadzone przez autorkę właśnie w oparciu o analizy komentarzy na forach internetowych.

13.55-14.15
dr Samuel Nowak, UJ Kraków

Nie-ludzkie media. Gender i media wobec posthumanizmu.

Istnieje kilka feministycznych tradycji badań medioznawczych. Odnajdziemy wśród nich zarówno krytyczne analizy medialnych reprezentacji kobiet, projekty historyczne, jak i przewrotne analizy doceniające subwersywny potencjał popkultury. Swoją energię czerpią one z założenia o kluczowej funkcji języka. Tymczasem perspektywa posthumanistyczna pozwoli dostrzec, że związki media-gender są bardziej niejednoznaczne, a medialne technologie to pełnoprawni aktorzy, a nie tylko ideologiczno-technologiczna nakładka. Analizowane w ten sposób media odsłonią swój nie-ludzki wymiar, a być może i emancypacyjny potencjał.

14.15-14.35
Dr Magdalena Kamińska, UAM Poznań

Przypadek Marty L., czyli slut-shaming w dobie mediów społecznościowych.

Wystąpienie dotyczy nowego, medialnego wariantu zjawiska slut-shamingu – praktyki społecznej stygmatyzacji, w której nosicielkami piętna stają się przeważnie kobiety, a która wynika z restrykcyjnych norm obyczajowości i dopuszczalnych zachowań seksualnych. Zjawisko to wraca dziś w nowej odsłonie w mediach społecznościowych, ukazując niejednoznaczność i relacyjność procesów stygmatyzacji.

14:35-15:00
Wystąpienie osób prowadzących interaktywne spotkania nt. przemocy seksualnej dla mężczyzn
i dla policjantów/policjantek: Ewelina Seklecka i Maciej Barczak – podsumowanie działań podjętych
w projekcie, problemy, które się pojawiły i z jakim skutkiem zostały rozstrzygnięte, jakie
dylematy zostały rozwiązane, a jakie nie.

15:00-15:20
Przerwa

15:20-15:50
Prezentacje projektów studenckich – prowadzenie dr Karolina Sikorska

15:50-16:30
Dyskusja podsumowująca