plec

O projekcie

Moc w przemoc to projekt dotyczący problemu przemocy seksualnej wobec kobiet. Koncentruje się na społeczno-kulturowych przyczynach zjawiska oraz na sprawcach przemocy, którymi w ponad 90% są mężczyźni.

Zaplanowane w projekcie działania złożone są z dwóch wzajemnie uzupełniających się części:
1. Badanie społeczno-kulturowych uwarunkowań przemocy seksualnej. Na przestrzeni 6 miesięcy jakościowej i ilościowej analizie poddane zostaną teksty kultury: najpopularniejsze premiery filmowe, najczęściej wyświetlane na kanale youtube.com utwory muzyczne oraz 2 najpoczytniejsze tygodniki. Wnioski zostaną zawarte w raporcie końcowym z badania.

2. Akcja społeczna skierowana do (potencjalnych) sprawców przemocy seksualnej:

• 40 spotkań dla mężczyzn nt. przemocy seksualnej i jej społeczno-kulturowych uwarunkowań. Spotkania prowadzone będą metodą warsztatową i wykładową; ich program obejmie m.in. płciowy charakter przemocy seksualnej, związek między przemocą a stereotypami płciowymi, wpływ społeczno-kulturowego przekazu na przemoc, wgląd w perspektywę ofiary, znaczenie męskiego sprzeciwu wobec zjawiska przemocy.
• funpage na Facebooku oraz profil na Twitterze poświęcone tematyce przemocy seksualnej i uwzględniające antyprzemocową dyskusję skierowaną do szerokiego grona odbiorców, w tym do (potencjalnych) sprawców. Na funpage’u umieszczane będą m.in. powstające w ramach projektu grafiki Marty Frej i innych artystów/artystek.
• 3 konferencje przygotowane we współpracy z kadrą i studentami uczelni wyższych:

–    Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy seksualnej. Wpływ społecznego postrzegania przemocy seksualnej na rozwiązania prawne.
–    Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy seksualnej. Prewencyjna rola edukacji.
–    Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy seksualnej. Edukacyjna rola mediów.

trojca2