str1

Moc w przemoc to projekt Stowarzyszenia Nastawnia i Fundacji Punkt Widzenia.
Dotyczy problemu przemocy seksualnej wobec kobiet. Koncentruje się na społeczno-kulturowych przyczynach zjawiska oraz na sprawcach przemocy, którymi w ponad 90% są mężczyźni.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Więcej informacji na stronie projektu: nastawnia.com.pl/mocprzemocy