bagaż podręczny 2012

Strona projektu
Strona na facebooku

Żyjemy w kraju rozwijającym się zarówno pod względem ekonomicznym jak i społecznym. Transformacji ulegają zasady współżycia i sposób postrzegania współobywateli. Ogromną rolę przy zmianach w środku których jesteśmy jako społeczeństwo ma dostęp do informacji oraz możliwość poddania refleksji istniejących problemów społecznych pod wpływem niestandardowych, innowacyjnych oddziaływań. Kreowanie się spójnego z europejskimi standardami społeczeństwa to długotrwała droga, w której my jako obywatele potrzebujemy możliwości kształtowania swojego światopoglądu a także swoich działań w oparciu o wiedzę i fakty.
W Polsce wciąż istnieją grupy marginalizowane, a także wykluczane. Jednym z istotnych zagrożeń dla integracji społecznej jest dyskryminacja, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy jakimś kategoriom obywateli odmawia się równych praw i utrudnia dostęp do ważnych aspektów życia społecznego ze względu na ich szczególne cechy. Marginalizowana osoba wtłaczana jest przez społeczeństwo w stan w którym uznawana jest za nieważną, niepotrzebną i bezwartościową ze względu na jej cechy, które w obiektywny sposób nie stanowią o jej wartości czy przydatności. Wykluczenie społeczne nie dotyczy jedynie braku zasobów materialnych oraz niezdolności do uczestnictwa w społeczeństwie konsumpcyjnym, ale obejmuje także niewystarczające i nierówne uczestnictwo w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym albo jego brak.
Statystyki demograficzne związane z orientacją psychoseksualną są trudne do ustalenia. Procentowy udział osób o orientacji homoseksualnej według różnych badań zawiera się pomiędzy 5% a 21% (te ostatnie to amerykańskie badania). Biorąc pod uwagę najpopularniejszą opinię jest to około 8% społeczeństwa. Zatem jest to dość liczna grupa osób, która wciąż podlega mechanizmom wykluczenia. Biorąc pod uwagę, iż Bagaż podręczny pokazuje świat w perspektywie, w której osoby homoseksualne są większością, a heteroseksualiści grupą dyskryminowaną, zatem nie tylko udowadnia umowność kategorii wykluczenia, ale także umożliwia lepsze zrozumienie jednej i drugiej strony. Mechanizm dyskryminacji powodowany różnymi czynnikami społecznymi i kulturowymi prowadzi nie tylko do stygmatyzacji pewnej grupy społecznej ale również do tego, iż owa grupa wrogo traktuje resztę społeczeństwa. Stąd w projekcie Bagaż podręczny 2012 chcielibyśmy się skupić nie tylko na perspektywie grupy wykluczonej ale także na tym jak owo wykluczenie wpływa na relacje społeczne czyli również zastanowić się na tym, kim są ci, którzy dyskryminują.
Skutkiem dyskryminacji jest nie tylko wykluczenie prawie 10% społeczeństwa ale również wrogość owej wykluczonej grupy do reszty społeczeństwa co przekłada się na wspólne stosunki społeczne. „Gettyzacja” w tym wypadku ma dwustronny charakter, grupa wykluczana jest spychana na margines i jednocześnie chce na owym marginesie pozostać, gdyż jest tam bezpiecznie.
Uważamy, że zaangażowanie jak największej ilości osób w tworzenie projektu z jednej strony zwiększa świadomość danego problemu, ale także jest czynnikiem stymulującym do dalszych działań. Rola w pierwszym Bagażu… zainspirowała Miłosza Lisieckiego, wolontariusza radia Afera i aktora amatorskiego teatru mplusm do stworzenia własnego słuchowiska. Udział zaproszonych osób zwiększa słuchalność samego odcinka, gdyż odbiorca, który staje się twórcą, mocniej identyfikuje się z konkretnym projektem. Integracja następuje na poziomie zarówno produkcji odcinka – rozmowy w studio, analizowanie tematyki, wytłumaczenie odmiennej perspektywy – oraz na poziomie już odbierania samego dzieła na prostej zasadzie – „posłuchajcie, gdyż ja biorę w tym udział”.